Yangın Tüpü Yönetmeliği
Sık Sorulanlar

Yangın Tüpü Yönetmeliği

Image

9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun ek 9 uncu maddesi, 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 33 üncü maddesi ve 13/12/1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30/A maddesine dayanılarak hazırlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında yangın söndürme sistemlerine ve yangın tüpü zorunluluğna ilişkin esaslara yer veriliyor.